stoineff

План-конспект
I.Тема на урока: Събиране на числата до 9
II.Тип на урока: Урок за нови знания
III. Вид на урока: Математика 1. клас
IV. Цели на урока
1.Образователни - да усвоят умението за събиране на числата
до 9, да се запознаят с начина за получаване на числото 9.
2.Възпитателни – да могат да се изслушват
3.Развиващи- мисленето, паметта, съобразителността
V. Метод на обучение: Беседа
VI. Нагледни средства и дидактични метериали: учебника
на Просвета за 1 клас, задачи от дъската
VII.Ход на урока
Методически ход на урокаВремe.
1Организационна част: сега ще започне часа по
математика, затова си извадете учебниците и
тетрадките за работа в клас по математика.
3 мин.
2Основна част27
мин.
2.1. Преди да започнем с урока ще играем на играта
„Пиано”. Условието е вие лягате на чина, а аз ще
казвам две числа, а вие ще трябва да ми казвате на
колко е равен сбора им. Ще отговаря само този, на
когото докосна главата, все едно натискам
клавишите на пиано. Пресметнете сбора на числата:
8 и 0; 3 и 3; 1 и 4; 5 и 2;7 и 1; 4 и 3; 2 и 6; 5 и 3.
Погледнете към дъската там съм написала няколко
задачи: 6+3=9; 7+2=9; 8+1=9; 5+4=9. Ще събираме

всички заедно. Деца нещо направили ви
впечатление? Да, резултатът на всички задачи е 9.
Браво деца, този час ще се запознаем със събиране
на числата до 9.
2.2 Сега всички отговорете учебниците си на
стр.52.Решете задача 1 сами. 8+1=9; 9=1+8; 7+2=9;
9=2+7; 6+3=9; 9=3+6; 5+4=9; 9=5+4. При решението
на задачата децата трябва да преброят коледните
топки. След това правим устна проверка. Сега да
решим задача втора в тетрадката. След като ги
решат излизат деца и ги решават на дъската 8+1=9;
7+2=9; 3+6=9; 5+4=9; 2+7=9; 1+8=9.
Сега да решим зад.3/52 трябва да поставите
правилния знак, като преди това извършите
действието. Задачите са :4+3<9; 9=9+0; 9+0=8+1;
7+1=6+2; 8+0>7 – 2; 7+1>8 - 3. Прави се проверка
устно.
Зад.4/52 извършете действието като запишете
верния отговор в съответната колона. 2+7=9; 5+2=7;
6+3=9; 4+5=9; 3+4=7; 1+8=9. Правим проверка на
задачата устно.
На дъската са записани следните задачи и децата ги
решават в тетрадките си: 1+2=3; 3+6=9; 5+3=8;
4+4=8; 0+4=4; 6+1=7; 2+7=9; 4+1=5; 3+3=6; 5+4=9;
2+2=4; 3+5=8.
3Заключение: Искате ли пак да играем на играта
„Пиано”? 7+2=9; 9+0=9; 3+3=6; 2+6=8; 1+8=9;
4+5=9; 5+2=7; 1+1=2; 6+3=9.
За домашно задачите от учебната тетрадка.
5 мин.

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item