stoineff

Олимпийската харта - Откриването на Зимните олимпийски игри в Сочи 2014 г.

Олимпийската харта - толисмани в Сочи


Днес е откриването на Зимните Олимпийски игри в Сочи 2014 г. Това са най - скъпите зимни  игри организирани в историята на човечеството, но основните фундаментални принципи на Олимпиадата са в сила и до днес. 


Олимпийската харта (ОХ) е кодификация на фундаменталните принципи на  олимпизма, на правилата и разпоредбите, приети от Международния олимпийски  комитет (МОК). Тя определя организацията, дейностите и действията на олимпийското движение и определя условията за отбелязването на олимпийските игри. По същество Олимпийската харта служи за постигането на три основни цели:

а) Олимпийската харта, като основен инструмент с конституционен характер,

определя и отменя фундаменталните принципи и важните ценности на олимпизма.

б) Олимпийската харта също така служи и като устав на Международния

олимпийски комитет.

в) В допълнение, Олимпийската харта дефинира главните реципрочни права и

задължения на трите основни съставни органа на олимпийското движение, а именно:

Международния олимпийски комитет, международните федерации и националните

олимпийски комитети, както и организационните комитети за олимпийските игри,

всеки от които трябва да спазва Олимпийската харта.
Забележка

В Олимпийската харта, мъжкият род използван във връзка с физическо лице (например съществителни като президент, вицепрезидент, председател, член, лидер, официално лице, ръководител на мисията, участник, състезател, спортист, съдия, рефер, член на жури, аташе, кандидат или персонал, или при местоимения като той, те или тях) трябва, освен ако няма специална разпоредба за обратното, да се разбира като включващо женски род.
Ако изрично не е казано друго в писмен вид, за целите на Олимпийската харта година означава календарна година, започваща от 1 януари и завършваща на 31 декември
Съвременният олимпизъм e заченат от Пиер дьо Кубертен, по чиято инициатива се събира Международният атлетически конгрес в Париж през юни 1894 г.

Международният олимпийски комитет (МОК) се учредява на 23 юни 1894 г. Първите олимпийски игри (Игри на Олимпиада) в модерните времена са проведени в Атина, Гърция през 1896 г. През 1914 г. е одобрено Олимпийското знаме, представено от Пиер
дьо Кубертен на Парижкия конгрес. То представлява пет преплетени кръга, които символизират обединението на петте континента и срещата на спортисти от цял свят по
време на олимпийските игри. Първите Зимни олимпийски игри ся проведени в

Шамони, Франция през 1924 г.


Фундаментални принципи на олимпизма


1. Олимпизмът е философия на живот, възхваляваща и комбинираща в едно балансирано цяло качествата на тялото, волята и ума. Съчетавайки спорта с културата и образованието, олимпизмът търси да създаде начин на живот, основаващ се на радостта от усилието, образователната стойност на добрия пример, социалната отговорност и уважението към универсалните фундаментални етически принципи.


2. Целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармоничното развитие на човечеството с оглед на насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство.


3. Олимпийското движение е съгласувано, организирано, универсално и постоянно действие, провеждано под върховната власт на МОК, на всички физически и юридически лица, които са вдъхновени от ценностите на олимпизма. То покрива петте континента. То достига своя връх, събирайки заедно спортистите по света на големия спортен фестивал – олимпийските игри. Техен символ са пет преплетени кръга.


4. Практикуването на спорт е човешко право. Всеки човек трябва да има възможност да практикува спорт, без никакъв вид дискриминация и в олимпийския дух, което изисква взаимно разбирателство в дух на приятелство, солидарност и честна игра.


5. Признавайки, че спортът възниква в рамките на обществото, спортните организации в олимпийското движение имат правата и задълженията да бъдат автономни, което включва свободно създаване и контролиране на правилата в спорта, определяне на структура и управление на техните организации, упражняване на правото на свободни избори без външно влияние и отговорността да се гарантира, че се прилагат принципите на добро управление.


6. Всяка форма на дискриминация спрямо страна или човек на основата на раса, религия, политика, пол или друг признак е несъвместимо с принадлежността към олимпийското движение.


7. Принадлежността към олимпийското движение изисква спазване на Олимпийската харта и признаване от страна на МОК.+Новини+Interview+daniel stoineff
-->

related

Спортни новини 1805317408313474625

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item