stoineff

Да изтеглите ли бърз заем за празниците?


За предстоящите празници изкушението да прибегнем до теглене на кредит е по-силно от всякога. Най-често парите ни трябват, за да осигурим на семейството си по-богато посрещане на Коледа и Нова година, за по-скъпи подаръци или пътуване до близка или по-далечна дестинация. Тази опция е допълнително стимулирана от натрапчивото присъствие на фирмите за бързи кредити и в самите търговски обекти. Любезни техни консултанти ни предлагат да пазаруваме на изплащане при ниски лихвени проценти.

Завладени от ентусиазма да организираме незабравим празник, можем прибързано да сключим договор, който да се окаже неизгоден за нас - било защото не сме прочели внимателно условията, или поради скрити уловки на търговците. Това ни предупреждават експертите от Комисията за защита на потребителите, които разясняват правата ни при сключване на договор за кредит и ни съветват как да избегнем капаните и да платим нещо, което не дължим.

Допълнителни такси може да оскъпят прекомерно иначе почти безлихвения ви кредит, предупреждават експертите на Комисията за защита на потребителите. Това е една от уловките на фирмите за бързи кредити, показва прегледът на условията в договорите, които предлагат 44 небанкови финансови институции. При проверката са установени няколко вида неравноправни клаузи, които са във вреда на потребителите, защото ги натоварват с допълнителни такси или ограничават правата им.

Някоикредитори въвеждат клаузи, с които се опитват да поставят своите клиенти в зависимост от техни отношения с трети лица. Така кредитът става предсрочно изискуем, ако потребителят има някакъв проблем с трето лице - мобилен оператор, например. Друга установена от КЗП неравноправна клауза е от клиента да се изисква при предсрочно погасяване на кредита, да се заплатят лихвите до края на периода, а не само тези за времето, в което са взели кредита и го връщат предсрочно. Експертите са категорични, че потребителят не може да се поставя в подобно положение спрямо търговеца и да плаща нещо, което не дължи. Друга група клаузи, които са констатирани от КЗП, са свързани с опитите на търговците чрез общите си условия да включват редица такси, като например такса за уведомяване на клиента си по телефона, че закъснява да погаси месечната си вноска. Законът за потребителския кредит забранява да бъдат събирани такси и комисионни за действия, свързани с усвояването и управлението на кредита. Експертите на КЗП са установили също и случаи, в които търговци правят опит за ограничаване на автономията на договаряне на клиентите им с трети лица, ако това би влошило финансовото и икономическо им състояние. Преценката за това кога и как се влошава финансовото и икономическо състояние на един кредитополучател е обтекаемо формулирано и чисто субективно като преценка, казват от КЗП.

От проверените 44 фирми за бързи кредити 21 от тях вече изцяло са премахнали нарушенията в договорите и общите условия. Практиката показва, че в голяма част от случаите търговците се съобразяват с препоръките на КЗП и извършват корекции. Когато обаче това не се случи, комисията завежда колективни искове в съда за прогласяването на тези клаузи за нищожни, т.е. недействителни. За 17 от компаниите сроковете все още не са изтекли, като се очаква и те ще бъдат причислени към групата на първите. Срещу 6 дружества предстои за завеждане на колективни искове, тъй като те не са отстранили доброволно неравноправните клаузи. Ако търговците доброволно отстранят констатираните неравноправни клаузи от договорите, те все едно никога не са съществували. Т.е. вие не бихте могли да търпите вреди от това, че за известен период от време във вашите договори ги е имало. В случай, че търговците не го направят, КЗП ще заведе колективни искове в съда срещу тях, за да докаже, че тези неравноправни клаузи са нищожни. Ако се окажете засегнати от действието на тези клаузи, бихте могли отново по пътя на колективни иск, да претендирате за възстановяване на сумите. Тук функция да ви окажат съдействие имат неправителствените потребителски организации. Съществуват поне две или три такива организации, които активно развиват дейност в тази посока - завеждане на колективни искове от името на потребители за обезщетения, които трябва да плати кредиторът. Когато има влязло в сила съдебно решение, че клаузите са нищожни, въз основа на него търговецът бива осъден лесно да заплати щетите.

Статистиката на КЗП за миналата година показва, че жалбите за потребителски кредити като цяло, изтеглени както от фирми за бързи заеми, така и от банки, съставляват едва 3% от получените близо 18а000 оплаквания. В момента тече преглед на договорите на банките, предстои такъв и на тези на застрахователните дружества.


Преди да подпишете:

- Обърнете внимание на най-съществените условия по отпускането, усвояването и издължаването на заема - общата сума за връщане, лихвеният процент, годишният процент на разходите по кредита (ГПР), срокът на договора, размерът и броят на погасителните вноски.
- Тази информация трябва да се предостави от кредитора чрез Стандартен европейски формуляр.
- Най-точният показател за сравняване цената на два кредита е ГПР, който включва договорената лихва, дължимите такси и комисионни към небанковата финансова институция.

Договорът може да се разтрогне до 14 дни


След като сключите договора за кредит, разполагате с две седмици, в които можете да размислите и да развалите договора. Това обаче става при определен ред. Необходимо е да изпратите уведомление до кредитора за намерението си, както и да върнете получената сума, заедно с начислената договорна лихва за периода, през който сте ползвали отпуснатите средства. Това трябва да стане не по-късно от 30 дни, след като сте заявили решението си за отказ. Също така имате право изцяло или частично да погасите кредита си по всяко време. В тези случаи кредиторът може да претендира такса единствено при договорите за кредит с фиксиран лихвен процент в рамките от 1% до 0.5% от предсрочно погасената сума. Съгласно Закона за потребителския кредит кредиторът няма право да събира такса за предсрочно погасяване при договорите за потребителски кредит, уговорени с променлив лихвен процент, и при договорите за кредит под формата на овърдрафт.

related

новини бг 3541152322602011951

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item