stoineff

Класификация и дефиниция на опасните отпадъци

Класификация и дефиниция на опасните отпадъци

Дефиниция за опасни отпадъци.


Това са отпадъци, опасни за околната среда, хората и животните. Те могат да предизвикат сериозни увреждания в човешкото здраве и да причинят огромни щети на природните ресурси. В състава си включват течности, твърди субстанции, газообразни субстанции или утайки. Комерсиалните продукти като препарати за почистване, пестицидите или отпадъците от производствения процес, също се класифицират като опасни. Опасните отпадъци трябва да се изхвърлят правилно и отговорно, за да се избегнат евентуални поражения от токсичното им възействие. Съхраняването им трябва да се извършва със специален транспорт до указаните за тях места на депониране.Класификация на опасните отпадъци.


В повечето страни опасните отпадъци са класифицирани в няколко групи отпадъчни материали, които трябва да бъдат разпознавани правилно и транспортирани от регистрираните за целта фирми за превозване на опасни отпадъци до местата за депониране. При наличието на по-малки количества от опасни отпадъци, фирмата, която ги е генерирала, може да ги извози, стига да изпълни необходимите за транспорта регулации. В повечето случаи транспортът и обезвреждането на този тип отпадъци се поема от специализирани фирми за опасни отпадъци

Основна класификация на опасните отпадъци:
·        експлозиви;
·        газообразни субстанции – запалими газове, незапалими и нетоксични газове, токсични газове;
·        запалими течни субстанции;
·        запалими солидни субстанции;
·        спонтанно запалими субстанции;
·        субстанции, отделящи запалим газ при контакт с вода;
·        оксидиращи субстанции;
·        токсични субстанции;
·        радиоактивни материали;
·        инфекциозни субстанции;
·        корозивни субстанции;

·        опасни стоки и предмети от общ вид.

related

новини бг 7313841423334400462

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item