stoineff

Обезвреждане и депониране на опасни отпадъци

opasni otpaduci

Ясното възприемане на понятието опасни отпадъци, може да допринесе за правилните действия при тяхното обезвреждане и депониране. В зависимост от източниците, от които се произвеждат, опасните отпадъци се класифицират на битови и промишлени отпадъци.

Естествено е количествата на отпадъците от опасен характер, произведени като отпадъчен материал от производството и дейността на фирмите, да са по-обемни от тези, произведени от домакинствата. Въпреки това, рискът от опасност, който крият, е еднакво висок за околната среда и човешкото здраве. Поради тази причина, опасните отпадъци не се изхвърлят при обикновените отпадъци.

За да се предпазят хората и околната среда, са създадени специални регулации за депониране и обезвреждане на опасни отпадъци. Те могат да бъдат фокусирани по различен начин в различните страни, като общата им цел е обезопасяването и правилното изхвърляне на опасните за околната среда и здравето продукти.

Според характеристиките си, опасните отпадъци се класифицират като:

1.     Лесно запалими – при контакт с огън, отпадъкът лесно може да се възпламени. Всеки отпадък, чиято точка на запалване е по-малка от 60 градуса по целзий, се класифицира като лесно запалим.
2.     Корозивни – отпадъците с киселинна основа разяждат метал. Те се класифицират като опасни и корозивни. Затова трябва да се съхраняват и унищожават при специални условия.
3.     Реактивни – тези отпадъци са нестабилни при наличието на нормални условия и са класифицират като опасни, тъй като могат да предизвикат експлозии, токсични изпарения, газове или газообразни течове при загряване.

4.     Токсични – изключително опасни и с фатални последици при поглъщане или абсорбиране. Поради тази причина, токсичните отпадъци се класифицират като опасни. Ако не са депонирани и обезвредени правилно, могат да предизвикат дълбоко замърсяване на почвата, водите и околната среда.

related

Технологии 8348069183138353248

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item