stoineff

Днес стартира Авариен план за излизане от водната криза на Перник

Авариен план за алтернативно водоснабдяване на язовир "Студена" започва от днес. До дни ще стане ясно дали  проблемът с водната криза на Перник ще бъде решен.

Накратко ще разясня, на достъпен език, I етап от Аварийния ни план, с които започваме веднага от днес 18.12.2019 г. Успоредно подготвяме и II етап, който ще започне след 5 дни.

Това пише Атанас Русев във Фейсбук групата ВОДА за Перник. Преди дни той получи разрешение да започнат активни действия по  негов Авариен план за алтернативно водоснабдяване и допълнителен водосбор към водите на язовир "Студена". Акцията започва веднага с активни действия на  18.12.2019 г. Ще  съдейства активно цялото правителство на България, кмета на гр. Перник, областния управител, структурите на МВР, гражданите.
Както пише самият Русев: "Всички пред лицето на бедствието сме едно обединено цяло!. Само така може да успеем!"

Ето и първите подробности по плана за решаване на водната криза в Перник:


I Етап


Палакарийски воден канал -> р. Струма -> Губилищата -> извор Врелото -> яз Студена


1. Палакарийски воден канал


Палакарийският воден канал е част от съоръжението яз. Студена - той е проектиран и построен от невероятно находчиви инженери, които са предвидили възможността да добавят вода към яз. Студена от огромния водосборен район на р. Палакария (по-голям от този на самата р. Струма в горното й течение). Водата от него се влива в коритото на р. Струма и от там постъпва в яз. Студена. Палакарийският воден канал е с дължина 8.8 км. и може да проведе максимално 930 л/с. Неговото огромно предимство (при зимни условия) е, че се намира на сравнително ниска надморска височина средно 1320 м и всички обединени водоизточници (7 каптажа) в него идват от огромни склонове на планината с южно изложение.
За огромно съжаление този канал в момента е почти напълно дискредитиран като части от него са унищожени, или водата е пренасочена умишлено в друга посока.
Действия: Спешно възстановяване на пълната функционалност на Палакарийския воден канал. (Направена е пълна инспекция и мероприятия от нас по цялото протежение на канала през последните 2 месеца.)

2. Река Струма и Губилищата


Водата от Палакарийският воден канал се влива в р. Струма и само след 1.7 км и 70 м по-ниско, всички води в коритото на р. Струма по време на маловодие, потъват под земята в 12 основни губилища. От тук (при маловодие) цялата вода се транспортира под земята за около 25 - 35 часа в огромната пещерна система Екстрем-Врелото, за да излезе след приблизително 5 километра по права линия и 150 метра по-ниско, през извора Врелото.
(Забележка: по-надолу по течението на реката, има друга група съвсем отделни и независими губилища, които захранват пещерната система Духлата (18 км дължина) - двете групи губилища са разделени естествено функционално от различна геоложка структура преминаваща през коритото на р. Струма)
Действия: Почистване на губилищата за максимална проводимост за постъпващата вода.

Врелото. сн.Христо Христозов 23.11 2019 г.

3. Изворът Врелото


Изворът Врелото е най-големият карстов извор в Боснешкия карстов район, с минимален дебит 78 л/с и максимален над 2000 л/с. Зад извора се намира огромната пещерна система Врелото, която изследваме от 1990 г. насам с дължина над 8 километра към този момент, с потенциал да нарасне на 60-80 км дължина! Изследвали сме подземната река в продължение на няколко километра под земята и сме установили, че тази пещерна система може да проведе огромни водни количества - вероятно надхвърлящи и 10 000 л/с., ако ги приеме. В пещерата Врелото постъпват и други подземни притоци към основната подземна река, от други водосборни райони различни от този на р. Струма, идващи отново от Витоша.
Изворът Врелото се намира на 500 метра от чашата на язовир Студена и на около 30 метра по-високо от средните водни нива на яз. Студена, и по естествен гравитачен път се влива в язовир Студена. Има изградено старо водовземно съоръжение (за ПС Крапец -> Радомир), което е претърпяло през времето груби модификации след първоначалното му изграждане преди повече от 40+ години и в момента (при маловодие) вкарва цялата налична вода, която извира, във водовземното съоръжение (било е предвидено около 1/4 да постъпва в него, а другата част да се отича към яз. Студена).
Действия: Гарантиране, че по-големите водни количества, които ще постъпят от Палакарийския воден канал, както и цялата вода от извор Врелото, ще отидат директно в язовир Студена.
-------------
Време за изпълнение: 7-15 работни дни (или за Коледа!)
Моля гражданите да не проявяват излишна самоинициатива и активност относно описаните мероприятия с оглед бързото им и правилно реализиране. При необходимост от помощ или съдействие ще обява тук в групата публично от какво се нуждаем.
ВОДА за Перник! #ВодаЗаПерник

атанас Русев
Атанас Русев сн. Фейсбук група ВОДА за Перник!

related

Перник 1483317906723361873

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item