stoineff

Петмесечно бебе загина при приемно семейство

бебе загина


Бебе, което е настанено при приемни родители беше открито мъртво вчера в Разград. 

От доста време в България се говори с половин уста, че приемната грижа е опорочена в България и приемни семейства стават хора със съмнителен морал и съмнителни къчества за родители. Хора, които го правят единствено за парите, които получават за отглеждането. Приемната грижа не бива да се бърка с осиновяването.

 Ето какво пише в закона за закрила на детето:


" чл.34 А  „Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство”.

Видове приемна грижа

Приемната грижа може да бъде доброволна, или професионална.

При доброволната приемна грижа се сключва договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка, както и еднократни помощи. При доброволна приемна грижа детето получава месечна помощ в зависимост от навършените години.

Например:
дете до 7 години получава трикратен размер на ГМД /гарантиран минимален доход/- около 195 лв;
дете от 7 до 14 години получавда 3.5- кратен размер на ГМД - около 227.50 лв.;
дете от 14 до 18 години получават 4- кратен размер на ГМД - около 260 лв.;
Всички деца, отглеждани в приемни семейства, имат право на еднократна годишна помощ в размер на 325 лв. Тази сума се използва за посрещане на спешни нужди при децата, като рожден ден, първи учебен ден;
За деца с физически и психически увреждания се изплаща добавка в размер на 75% от ГМД, независимо от дохода на семейството- около 48.75 лв.

При професионалната приемна грижа се сключючва трудов договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приемен родител получава трудово възнаграждение и месечна издръжка, както и еднократни помощи за нуждите на настаненото дете.

Професионалните приемни семейства получават месечна заплата:
за отглеждане на едно дете -130%от минималната работна заплата ( около 312.00лв.);
за отглеждане на 2 деца - 140% от минималната работна заплата ( около 336.00лв.);
за отглеждане на повече деца - 150% от минималната работна заплата (около 360.00лв.)

Приоритетно в професионалното приемно семейство се настаняват:
деца до 3-годишна възраст;
деца с увреждания;
деца - жертви на насилие или трафик;
деца, спрямо които е приложена мярка "полицейска закрила", след изтичането на срока й;
деца при условията на заместваща приемна грижа.
Професионалната приемна грижа може да помогне и на много хора, останали без работа, защото се разглежда и като алтернативна форма на трудова заетост."Установи се, че петмесечното бебе е загинало от повърната храна. Аспирирана обратно повърната храна, която при попадане в белите дробове е предизвикала задушаване. Това сочат резултатите от аутопсията на бебето, която е извършена.

Момченцето е било настанено през януари при новите си родители. Тази смърт повдига отново множество въпроси.

related

Регионални 2729333044978850129

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item