stoineff

Сферите в които Европейската програма за потребителите се фокусира

кредити

Когато става дума за цифровизацията на ежедневието ни и стремеж към по-актуални форми на потребление, правата на потребителите все още са тема, която се разисква, допълва и коментира на широката европейска платформа. Тя засяга трансграничната онлайн търговия, услуги като онлайн кредитиране и други иновативни продукти. В Европейската програма за потребителите са заложени основни цели, които изграждат стратегическата визия на политиката на Европейската комисия. Тази програма се стреми да изгради по-голяма сигурност за потребителите, а в следствие на нея и повече доверие, информираност, улеснено правоприлагане и гарантиране на способи за юридическа защита, както и актуализиране на човешките права и политики в тази сфера към икономическите и политически промени в съвременното общество. Програмата се нарича „Европа 2020“ и допълва, и доразвива „Доклада за гражданството на ЕС“, „Акта за единния пазар“, „Пътната карта за ефективно използване на ресурсите“, „Програмата в областта на цифровите технологии в Европа“ и други инициативи, целящи повишаване доверието на потребителите.

Пет са ключовите сфери, в които Европейската програма за потребителите се фокусира:


1.Храните като цели безопасността им.

2. Енергията като потребителите използват либерализирания, единен европейски пазар на видове енергия и така могат да решават какъв според тях е най-конкурентния вид, за да управляват по най-добрия начин своите разходи.

3. Финансите като така се потребителите използват правото си да управляват финансите си чрез широк спектър финансови продукти, да увеличават вложенията си и да ги инвестират, както приемат за най-удачно.

4. Транспортът като стратегически ЕК цели да насърчи устойчивата мобилност.

5. Цифровите технологии са основно средство за защита на потребителите и гарантиране спазването на правата им онлайн.

За интелигентния растеж на ЕС са нужни уверени потребители, сигурни в устойчивостта, ефективността и надеждността на стоките и услугите, предлагани на единния пазар, които да тласкат мощно напред икономиката. ЕК се стреми да насърчава трансграничната онлайн търговия, затова европейската правораздавателна система трябва да бъде основана на правата на гражданите в ерата на цифровите технологии. Стъпки в правилната посока бяха Директивата за правата на потребителите, законите относно закрилата на лични данни, за да се увеличи увереността на гражданите, пазаруващи онлайн чрез кредитните си карти. Следваща стъпка бе актуализирането и адаптирането към цифровата ера европейското законодателство от 1990г. за туристическите пакети, за да се докаже, че реално хората резервират по-често онлайн. Това, че бе осъвременено законодателството не беше достатъчно, за да се оптимизира цифровия европейски глобален пазар да заработи на 100% в помощ правата на гражданите. Страните-членки трябва да положат повече усилия, за да забързат прилагането на новите правила на ЕС, така че правата на потребителите да станат реални.

Източник: vsichki-krediti.com

related

новини бг 4602742453843372915

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item