stoineff

За пръв път лихвите по депозитите в евро за бизнеса са отрицателни


За пръв път лихвите по депозитите в евро за бизнеса са отрицателни

През декември 2018 г. доходността е -0.02%, а по левовите влогове остава положителна, сочи публикувана от Българска Народна Банка. Факторите, които са повлияли върху това лихвите да станат отрицателни е политиката на централните банки, които облагат свръхликвидността на търговските банки, за да ги насърчат да отпускат повече заеми.

За първи път депозити в евро на български компании се облагат с отрицателна лихва, сочи отчет на БНБ. Този отчет илюстрира цялостната картина на кредитния пазар, в която причините може да се търсят в еднократни сделки с големи корпоративни играчи с едно или няколко банкови дружества. Исторически анализ на статистики за последните десет години обаче сочи трайно понижаване в доходността, което е резултат от отрицателните лихви на централните банки в желанието им да насърчат икономиката.

През октомври средният лихвен процент по отчетените депозити от фирми в евро 0.02%,, сочи отчет на БНБ, което не е значителен спад спрямо отчетените 0.05% само един месец по-рано. Не е и учудващо с динамиката си на движение, но за първи път се отчита преминаване отвъд положителната стойност. Това може да послужи като червена, алармираща лампа и за клиентите, които също получават почти лихва около нулата. 

Обикновено обаче лихвите на фирмените влогове са малко по-ниски от потребителските, като същевременно и техния дял е по-нисък. Към края на октомври влоговете на фирми се равняват на 24.15 млрд. лв., а тези на домакинствата за пръв път надвишиха 50 млрд. лв.

Интересен факт е, че овърнайт корпоративните влогове, т.е. средствата, намиращи се в  разплащателни сметки, не носят доходност, което довежда до заключението, че тази статистика е изкривена от еднократни по-крупни сделки по депозити на големи излишни парични средства.

Източник: provident-bg.com

related

Стоки и услуги 794264176637952290

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item