stoineff

Съчетание на форми в проектирането на дрехи


В преследване на характерна образност или търсене на специфична изразителност, пластическите търсения могат да се концентрират дори само в един конкретен детайл на дрехата - яка, ръкави, маншети и др. Добавянето на обеми и релефи сред равните обобщени повърхности, оформящи конкретен обем, създава характерна пластична изразност. Възможно е равнопоставеното съчетаване на по-спокойни и обобщени обемни форми с по-динамични и притежаващи по-богат релеф. Съответно винаги едните могат да доминират за сметка на другите.

Релефните повърхности могат да са разположени на определени позиции, но могат и да се редуват в определен ритъм. 
Контраст между равни, спокойни монументални обеми и поместването в техните граници на релефни форми създава специфична пластика на възприемания общ обем.


Основата, върху която се гради пластиката на облеклото, е човешката фигура


Първоначалните графични проекти съдържат идея за пластичното решение,
но реално двуизмерното пространство на ескиза нерядко ни подвежда. Още по-малко съществена информация за пластиката на завършеното изделие би ни дал техническият проект. Кройките носят цялата необходима информация за конструкцията и изработката му и почти никаква за реалните триизмерни обеми и тяхната пластика. Ето защо в практиката винаги се ползва манекен. Разбира се, работата с манекен помага и при конструирането на дрехата, но много по-съществени тук са възможностите, които тя дава за прецизиране на пластичните решения.

Очевидно триизмерното пространство, в което функционира дрехата, предполага съществена част от работата при нейното проектиране да се осъществи чрез осмисляне на общата форма и всеки един детайл като пластика. Формално погледнато, дрехата ведно с човешката фигура е композиция, която въпреки разликите в творческия процес, носи много от белезите на композицията при скулптурата. И също както при скулптурата триизмерните ескизи - дори само от тел или арматура - са правило, в дизайна на облекло работата над тях - дори и с хартия - е не по-малко задължителна. Триизмерното проектиране на дрехата нерядко от манекен се прехвърля върху реална човешка фигура, защото нейните движения и динамика създават специфични пространствени конфигурации, които е невъзможно да бъдат пластически интерпретирани по друг начин.

Източник: MES BG

related

Технологии 4889856084361412296

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item